Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1906(кб)(Pdf)
Yanvar-Sentabr
Yalpi hududiy mahsulot
1822(кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1921(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1926(кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2198(кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1581(кб)(Pdf)
Oktabr
Sanoat ishlab chiqarish
1614(кб)(Pdf)
Sentabr
Sanoat ishlab chiqarish
2232(кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
1508(кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
1493(кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1493(кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
1493(кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
1496(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2192(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
3066(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
3791(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
4044(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2963(кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
2879(кб)(Pdf)
Oktabr
Qurilish ishlari
2898(кб)(Pdf)
Sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
4079(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2888(кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
1910(кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
2040(кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
3458(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
5390(кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
5418(кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
5418(кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
3333(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3562(кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
5317(кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
5317(кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
3681(кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
3801(кб)(Pdf)
Oktabr
Xizmatlar sohasi
4363(кб)(Pdf)
Sentabr
Xizmatlar sohasi
4407(кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
4431(кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
4407(кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
7727(кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
7478(кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
7478(кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
7372(кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
7698(кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
7561(кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
3013(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2566(кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
3008(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2561(кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
3028(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3698(кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
3081(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3949(кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
3764(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2553(кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
2767(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2210(кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
2767(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2210(кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
2764(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2225(кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
2764(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2217(кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
2798(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3222(кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
3222(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
3222(кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
3222(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2247(кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikas
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
2419(кб)(Pdf)
Demografik holat
2208(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
2410(кб)(Pdf)
Demografik holat
2222(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1829(кб)(Pdf)
Demografik holat
1988(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
1800(кб)(Pdf)
Demografik holat
1463(кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4419(кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4419(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3493(кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2495(кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

Elektron do'kon