2023-yil
Yanvar

Sirdarya viloyati statistika boshqarmasi tomonidan Sirdarya viloyatida ko‘rsatiladigan bozor xizmatlarining statistik ko‘rsatkichlarini shakillantirish va ularni tahlili bo‘yicha Boshqarma boshlig’i U.Elmuratov so‘zlagan nutqi