Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
989(кб)(Pdf)
Yanvar-Sentyabr
Yalpi hududiy mahsulot
989(кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
989(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
989(кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
2419(кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
2419(кб)(Pdf)
Oktyabr
Sanoat ishlab chiqarish
2479(кб)(Pdf)
Sentyabr
Sanoat ishlab chiqarish
2389(кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2489(кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
2489(кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
2489(кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
2489(кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
2489(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
2489(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
2589(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
2589(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2619(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2349(кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
2559(кб)(Pdf)
Oktyabr
Qurilish ishlari
2259(кб)(Pdf)
Sentyabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2619(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2349(кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
2259(кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
2159(кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2179(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2149(кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
2159(кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
2139(кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2189(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
2189(кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
2589(кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
2589(кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar-Dekabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
3529(кб)(Pdf)
Yanvar-Sentyabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
3589(кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
3089(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2089(кб)(Pdf)
2018- yil yakuni bo`yich
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2089(кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
101.52(кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
831.52(кб)(Pdf)
Oktyabr
Xizmatlar sohasi
951.52(кб)(Pdf)
Sentyabr
Xizmatlar sohasi
931.52(кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
921.52(кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
921.52(кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
911.52(кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
911.52(кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
627.34(кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
627.44(кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
617.44(кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
568.8(кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
904 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
6748 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
1603 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2121 (кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
2681 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
6920 (кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
4585 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
7107 (кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
5166 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
7413 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
5023 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
6687 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
4719 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
6346 (кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
2673 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1284 (кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
2192 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1895 (кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
4582 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2052 (кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
2335 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2209 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
11429 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
12080 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Oliy ta'lim
528 (кб)(Pdf)
O`rta maxsus kasb-hunar ta'lim
528 (кб)(Pdf)
Umumiy o`rta ta'lim
528 (кб)(Pdf)
Maktabgacha ta'lim
528 (кб)(Pdf)
Turizim
528 (кб)(Pdf)
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
528 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1030 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
1069 (кб)(Pdf)
Demografik holat
629 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1026 (кб)(Pdf)
Demografik holat
601 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
702 (кб)(Pdf)
Demografik holat
625 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2675 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
8247 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2797 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2081 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

Elektron do'kon