pdf

Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 252.19 KB
Yuklangan sana: 2024-01-25
xlsx

Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 15.03 KB
Yuklangan sana: 2024-01-25
pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 23.25 KB
Yuklangan sana: 2024-01-25
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 14.48 KB
Yuklangan sana: 2024-01-25
pdf

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 22.93 KB
Yuklangan sana: 2024-01-25
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 13.55 KB
Yuklangan sana: 2024-01-25
pdf

Yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 22.95 KB
Yuklangan sana: 2024-01-25
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.37 KB
Yuklangan sana: 2024-01-25