xlsx

Aholi jon boshiga YAHM hajmi va uning o'sish surati

Hajmi: 14.12 KB
Yuklangan sana: 2023-07-18
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turlari kesimida YAHM tarkibi

Hajmi: 13.87 KB
Yuklangan sana: 2023-07-18
pdf

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 29.03 KB
Yuklangan sana: 2023-07-18
xlsx

Yalpi hududiy mahsulot hajmi

Hajmi: 14.80 KB
Yuklangan sana: 2023-07-18
pdf

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 28.36 KB
Yuklangan sana: 2023-07-18
xlsx

Yalpi hududiy mahsulotning o`sish sur`atlari

Hajmi: 15.70 KB
Yuklangan sana: 2023-07-18