Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
2052(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
2007(кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
May
Sanoat ishlab chiqarish
3439(кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
10592(кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
1893(кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
10576(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
3546(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Iyun
Qurilish ishlari
3422(кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
3411(кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
3816(кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
4209(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3544(кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
3496(кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
3546(кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Iyun
Xizmatlar sohasi
3559(кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
3583(кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
3570(кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
3572(кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
3625(кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
3546(кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Iyun
Tashqi savdo
2632(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2658(кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
2601(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2667(кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
2604(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2661(кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
2597(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2615(кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
2606(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2636(кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
2598(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2636(кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar -Mart
Ish haqi
2339(кб)(Pdf)
Demografik holat
2159(кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar -Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4350(кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

Elektron do'kon