Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Sanoat statistikasi
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
10576(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
3546(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Fevral
Qurilish ishlari
3496(кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
3546(кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Xizmatlar sohasi statistikasi
Fevral
Xizmatlar sohasi
3625(кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
3546(кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Fevral
Tashqi savdo
2606(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2636(кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
2598(кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2636(кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Qishloq xo`jaligi statistikasi
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

Elektron do'kon