xlsx

Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan sanoat mahsuloti

Hajmi: 18.61 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotining o`sish sur`atlari

Hajmi: 18.60 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Iqtisodiy faoliyat turi bo`yicha sanoat mahsulotlari

Hajmi: 16.21 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Ishlab chiqarish sanoati tarkibida tumanlarning ulushi

Hajmi: 15.21 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 139.27 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Ishlab chiqarish sanoatining tarkibi

Hajmi: 21.30 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 102.50 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Iste`mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 16.50 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 146.55 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Sanoat ishlab chiqarishning fizik hajm indeksi

Hajmi: 15.85 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Sanoat mahsuloti ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 18.43 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Tumanlar bo`yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi oylik

Hajmi: 18.20 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 173.43 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Tumanlar bo`yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 18.95 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
pdf

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 126.99 KB
Yuklangan sana: 2023-10-18
xlsx

Viloyatda iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: -1.00 B
Yuklangan sana: 2023-10-18