pdf

1.1 Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 179.03 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

1.1 Iste`mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 13.56 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

3.1 Viloyatda ishlab chiqarish sanoatining tarkibi (% da)

Hajmi: 16.11 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

4.1 Iste`mol mollari ishlab chiqarishning o`sish sur`atlari

Hajmi: 13.01 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
pdf

7.1 Viloyatda iste'mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 124.15 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

7.1 Viloyatda iste'mol mollari ishlab chiqarish

Hajmi: 15.14 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
pdf

8.1 Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 257.70 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

8.1 Viloyat sanoatining asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 11.80 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
pdf

9.1 Iste'mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 102.51 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

9.1 Iste'mol mollari ishlab chiqarish tarkibi

Hajmi: 11.43 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
pdf

10.1 Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 174.23 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

10.1 Tumanlar bo‘yicha sanoat mahsuloti hajmi

Hajmi: 13.32 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

15.1 Aholi jon boshiga ishlab chiqarilgan iste`mol mollari

Hajmi: 13.46 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14
xlsx

17.1 Xududlar bo‘yicha sanoat ishlab chiqarish hajmi

Hajmi: 14.08 KB
Yuklangan sana: 2024-02-14