pdf

1. Аvtotransportning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 362.10 KB
Ko'rilgan : 28
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

1. Аvtotransportning asosiy ko`rsatkichlari

Hajmi: 14.43 KB
Ko'rilgan : 8
Yuklangan sana: 2023-10-16
pdf

2. Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi

Hajmi: 23.81 KB
Ko'rilgan : 24
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

2. Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi

Hajmi: 14.47 KB
Ko'rilgan : 8
Yuklangan sana: 2023-10-16
pdf

3. Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati

Hajmi: 23.68 KB
Ko'rilgan : 19
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

3. Hududlar bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmining o'sish sur'ati

Hajmi: 15.34 KB
Ko'rilgan : 12
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

4. Iqtisodiy faoliyatning asosiy turlari bo'yicha ko'rsatilgan xizmatlar hajmi

Hajmi: 12.74 KB
Ko'rilgan : 12
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

6. Hududlar bo'yicha aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi

Hajmi: 15.26 KB
Ko'rilgan : 16
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

8.Tumanlar kesimida kvartira (uy)larning ichimlik suvi bilan ta’minlanganligi

Hajmi: 15.58 KB
Ko'rilgan : 9
Yuklangan sana: 2023-10-16
pdf

9.Tumanlar kesimida uy-joy fondining umumiy maydoni

Hajmi: 94.98 KB
Ko'rilgan : 16
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

9.Tumanlar kesimida uy-joy fondining umumiy maydoni

Hajmi: 14.38 KB
Ko'rilgan : 15
Yuklangan sana: 2023-10-16
pdf

10.Tumanlar kesimida kvartira (uy)lar soni

Hajmi: 105.81 KB
Ko'rilgan : 33
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

10.Tumanlar kesimida kvartira (uy)lar soni

Hajmi: 14.24 KB
Ko'rilgan : 17
Yuklangan sana: 2023-10-16
pdf

11.Aholining uy-joy bilan ta’minlanish darajasi

Hajmi: 186.79 KB
Ko'rilgan : 30
Yuklangan sana: 2023-10-16
xlsx

11.Aholining uy-joy bilan ta’minlanish darajasi

Hajmi: 15.64 KB
Ko'rilgan : 21
Yuklangan sana: 2023-10-16