Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-Dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
1 283 (кб)(Pdf)
Yanvar-Sentyabr
Yalpi hududiy mahsulot
1 523 (кб)(Pdf)
Yanvar-Iyun
Yalpi hududiy mahsulot
1 401 (кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
1 103 (кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Dekabr
Sanoat ishlab chiqarish
1711(кб)(Pdf)
Noyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1654 (кб)(Pdf)
Oktyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1754 (кб)(Pdf)
Sentyabr
Sanoat ishlab chiqarish
1792 (кб)(Pdf)
Avgust
Sanoat ishlab chiqarish
2292 (кб)(Pdf)
Iyul
Sanoat ishlab chiqarish
1813 (кб)(Pdf)
Iyun
Sanoat ishlab chiqarish
1824 (кб)(Pdf)
May
Sanoat ishlab chiqarish
4614 (кб)(Pdf)
Aprel
Sanoat ishlab chiqarish
2679 (кб)(Pdf)
Mart
Sanoat ishlab chiqarish
878 (кб)(Pdf)
Fevral
Sanoat ishlab chiqarish
851 (кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarish
908 (кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Dekabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1377 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1307 (кб)(Pdf)
Noyabr
Qurilish ishlari
1305 (кб)(Pdf)
Oktyabr
Qurilish ishlari
1303 (кб)(Pdf)
Sentyabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1402 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1279 (кб)(Pdf)
Avgust
Qurilish ishlari
8588 (кб)(Pdf)
Iyul
Qurilish ishlari
1269 (кб)(Pdf)
Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
1693 (кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
1269 (кб)(Pdf)
May
Qurilish ishlari
1272 (кб)(Pdf)
Aprel
Qurilish ishlari
3217 (кб)(Pdf)
Mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
4031(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
3396(кб)(Pdf)
Fevral
Qurilish ishlari
1085(кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
972 (кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - Dekabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2440 (кb)(Pdf)
Yanvar - Sentyabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2440 (кb)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2142 (кb)(Pdf)
Yanvar - Mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
3666 (кb)(Pdf)
2019- yil yakuni bo`yicha
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
3666 (кb)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
1033 (кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
1016 (кб)(Pdf)
Oktyabr
Xizmatlar sohasi
1034 (кб)(Pdf)
Sentyabr
Xizmatlar sohasi
1743 (кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
1033 (кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
1026 (кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
1696 (кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
920 (кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
1048 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
1728 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
1686 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
1622 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
1153 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2226 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
1172 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2226 (кб)(Pdf)
Oktyabr
Tashqi savdo
1147 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2235 (кб)(Pdf)
Sentyabr
Tashqi savdo
1067 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2240 (кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
1792 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2150 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
1301 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1908 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
1327 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2602 (кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
956 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
2165 (кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
3704 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1011 (кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
3276 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
1016 (кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
1865 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
970 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
643 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozor
796 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Ijtimoiy soha va barqaror rivojlanish statistikas
Yanvar - Dekabr
Oliy ta'lim
5162 (кб)(Pdf)
O`rta maxsus kasb-hunar ta'lim
5162 (кб)(Pdf)
Umumiy o`rta ta'lim
5162 (кб)(Pdf)
Maktabgacha talim
5162 (кб)(Pdf)
Madaniyat
5162 (кб)(Pdf)
Fan va Innovatsia
5162 (кб)(Pdf)
Turizm
5162 (кб)(Pdf)
Sog'liqni saqlash
5162 (кб)(Pdf)
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
5162 (кб)(Pdf)
Demografik holat
13409 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentyabr
Ish haqi
2105 (кб)(Pdf)
Demografik holat
425 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Ish haqi
1331 (кб)(Pdf)
Demografik holat
532 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Ish haqi
583 (кб)(Pdf)
Demografik holat
961 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
3760 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentyabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1449 (кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
4631 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
2877 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

 
Elektron do'kon