2023-yil uchun rejalashtirilayotgan tadbirlar

Ish reja

2022-yil uchun rejalashtirilayotgan tadbirlar

4-yarim yillik

2022-yil uchun rejalashtirilayotgan tadbirlar

3-yarim yillik