Makroiqtisodiy indikatorlar va milliy hisoblar
Yanvar-dekabr
Yalpi hududiy mahsulot
892(кб)(Pdf)
Yanvar-sentyabr
Yalpi hududiy mahsulot
761(кб)(Pdf)
Yanvar-iyun
Yalpi hududiy mahsulot
781(кб)(Pdf)
Yanvar-Mart
Yalpi hududiy mahsulot
792(кб)(Pdf)
Sanoat statistikasi
Yanvar - dekabr
Sanoat ishlab chiqarishi
1035(кб)(Pdf)
Yanvar - noyabr
Sanoat ishlab chiqarishi
7046(кб)(Pdf)
Yanvar - oktyabr
Sanoat ishlab chiqarishi
4917(кб)(Pdf)
Yanvar - sentabr
Sanoat ishlab chiqarishi
4002(кб)(Pdf)
Yanvar - avgust
Sanoat ishlab chiqarishi
7273(кб)(Pdf)
Yanvar - iyul
Sanoat ishlab chiqarishi
3589(кб)(Pdf)
Yanvar - iyun
Sanoat ishlab chiqarishi
1218(кб)(Pdf)
Yanvar - may
Sanoat ishlab chiqarishi
4297(кб)(Pdf)
Yanvar - aprel
Sanoat ishlab chiqarishi
4264(кб)(Pdf)
Yanvar - mart
Sanoat ishlab chiqarishi
2914(кб)(Pdf)
Yanvar - fevral
Sanoat ishlab chiqarishi
3023(кб)(Pdf)
Yanvar
Sanoat ishlab chiqarishi
3023(кб)(Pdf)
Investitsiyalar va qurilish statistikasi
Yanvar - dekabr
Qurilish ishlari
12450(кб)(Pdf)
Yanvar - noyabr
Qurilish ishlari
1951(кб)(Pdf)
Yanvar - oktabr
Qurilish ishlari
9300(кб)(Pdf)
Yanvar - sentabr
Asosiy kapitalga investitsiyalar
9280(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
17447(кб)(Pdf)
Yanvar - avgust
Qurilish ishlari
9280(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyul
Qurilish ishlari
1951(кб)(Pdf)
Yanvar - Iyun
Asosiy kapitalga investitsiyalar
10739(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
9597(кб)(Pdf)
Yanvar - may
Qurilish ishlari
3473(кб)(Pdf)
Yanvar - aprel
Qurilish ishlari
3473(кб)(Pdf)
Yanvar - mart
Asosiy kapitalga investitsiyalar
2085(кб)(Pdf)
Qurilish ishlari
837(кб)(Pdf)
Yanvar-fevral
Qurilish ishlari
823(кб)(Pdf)
Yanvar
Qurilish ishlari
969(кб)(Pdf)
Ishbilarmonlik muhiti kuzatuvlari, tadbirkorlikni rivojlantirish statistikasi
Yanvar - dekabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
2129 (кб)(Pdf)
Yanvar - sentyabr
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
1458 (кб)(Pdf)
Yanvar - iyun
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
8893 (кб)(Pdf)
Yanvar - mart
Kichik biznes va xususiy tadbirkor
6337 (кб)(Pdf)
Xizmatlar sohasi statistikasi
Dekabr
Xizmatlar sohasi
1010 (кб)(Pdf)
Noyabr
Xizmatlar sohasi
491 (кб)(Pdf)
Oktabr
Xizmatlar sohasi
421 (кб)(Pdf)
Sentabr
Xizmatlar sohasi
341 (кб)(Pdf)
Avgust
Xizmatlar sohasi
356 (кб)(Pdf)
Iyul
Xizmatlar sohasi
476 (кб)(Pdf)
Iyun
Xizmatlar sohasi
476 (кб)(Pdf)
May
Xizmatlar sohasi
445 (кб)(Pdf)
Aprel
Xizmatlar sohasi
523 (кб)(Pdf)
Mart
Xizmatlar sohasi
256 (кб)(Pdf)
Fevral
Xizmatlar sohasi
256 (кб)(Pdf)
Yanvar
Xizmatlar sohasi
256 (кб)(Pdf)
Tashqi iqtisodiy faoliyat va savdo statistikasi
Dekabr
Tashqi savdo
2259 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
3597 (кб)(Pdf)
Noyabr
Tashqi savdo
6636 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
3178 (кб)(Pdf)
Oktabr
Tashqi savdo
6630 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
2525 (кб)(Pdf)
Sentabr
Tashqi savdo
654 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
2939 (кб)(Pdf)
Avgust
Tashqi savdo
694 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
3509 (кб)(Pdf)
Iyul
Tashqi savdo
1409 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
2246 (кб)(Pdf)
Iyun
Tashqi savdo
651 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
2246 (кб)(Pdf)
May
Tashqi savdo
1397 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
4984 (кб)(Pdf)
Aprel
Tashqi savdo
5528 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
5822 (кб)(Pdf)
Mart
Tashqi savdo
5326 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
5159 (кб)(Pdf)
Fevral
Tashqi savdo
5088 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
715 (кб)(Pdf)
Yanvar
Tashqi savdo
4729 (кб)(Pdf)
Iste'mol bozori
3090 (кб)(Pdf)
Statistik registrlarni yuritish va tizimli xizmat ko'rsatish
Demografiya va mehnat statistikasi
Yanvar - Dekabr
Ish haqi
3260 (кб)(Pdf)
Demografik holat
937 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentabr
Ish haqi
382 (kb)(Pdf)
Demografik holat
1016 (кб)(Pdf)
Yanvar - iyun
Ish haqi
1755 (кб)(Pdf)
Demografik holat
937 (кб)(Pdf)
Yanvar - mart
Ish haqi
1709 (кб)(Pdf)
Demografik holat
1358 (кб)(Pdf)
Qishloq xo`jaligi statistikasi
Yanvar - Dekabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1221 (кб)(Pdf)
Yanvar - Sentyabr
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1217 (кб)(Pdf)
Yanvar- Iyun
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
1217 (кб)(Pdf)
Yanvar - Mart
Qishloq, o`rmon va baliq xo’jaligi
731 (кб)(Pdf)
*) Ushbu bo`limda statistik ko`rsatkichlar dastlabki ma`lumotlar hisoblanadi.

Elektron do'kon