So'nggi yangiliklar

2022- yil yanvar-iyun oylarida Sirdaryo viloyatida korхona va aholining o'z mablag'lari hisobidan o'zlashtirilgan investitsiyalar 700,7 mlrd. so'm yoki jami o'zlashtirilgan investitsiyalarning 13,9 % ni tashkil etdi.

Sirdaryo viloyatida 2022-yilning yanvar-iyun oylarida kichik korxona va mikrofirmalar tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hissasiga jami qurilish ishlari hajmining 76,4 % to‘g‘ri kelib, ular hissasiga to‘g‘ri kelgan qurilish ishlari hajmi 2021- yilning yanvar-iyun oyiga nisbatan 97,2 % ni tashkil etgan holda 1021,8 mlrd. so‘m miqdorida qayd etildi.

2022-yilning yanvar-iyun oylarida Sirdaryo viloyatida sanoat ishlab chiqarishi tarkibida eng katta ulush ishlab chiqarish sanoati hissasiga to‘g‘ri kelib, uning jami sanoat ishlab chiqarishidagi ulushi (55,7 %) ni hamda ishlab chiqarish hajmi 3072,9 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

 Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yilning 1-yanvar holatiga koʻra, mamlakatda faoliyat koʻrsatuvchi korxona va tashkilotlarda jami 1 106,1 ming dona shaxsiy kompyuterlar (serverlardan tashqari) mavjud boʻlsa, shulardan 538,9 ming donasi (jami kompyuterlar soniga nisbatan 48,7 %) Internet tarmogʻiga ulangan.

2022- yilning yanvar-iyun oylarida Sirdaryo viloyatida yangi tashkil etilgan korxonalar soni- 1 311 tani tashkil qilmoqda.

Sirdaryo viloyati bo‘yicha 2022- yilning yanvar-iyun oylarida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik su'yektlarining tovar aylanmasi 1 876,7 mlrd. so‘mni tashkil etdi. O‘sish sur’ati 104,3 % ga yetdi.

Sirdaryo viloyatining MDH mamlakatlari bilan tashqi savdo aylanmasi 2022- yil yanvar-iyun holatiga 197 898,4 ming. AQSh dollarini tashkil etdi.

2022- yil yanva-iyun oylarida Sirdaryo viloyatida moliyaviy xizmatlar hajmi 747,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi. O‘sish sur’ati 115,0 % ni tashkil etdi.

Joriy davrda Sirdaryo viloyatida moliyalashtirish manbalari bo‘yicha tahlil qilinganda, asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning katta qismi jalb etilgan mablag‘lar hisobiga to‘g‘ri keldi 4338,8 mlrd. so‘m yoki jami o‘zlashtirilgan investitsiyalarning 86,1 % ni tashkil etdi.

Sirdaryo viloyatida 2022- yilning yanvar-iyun oylarida, jami qurilish ishlari hajmi tarkibida yirik qurilish tashkilotlari tomonidan bajarilgan qurilish ishlari hajmi 224,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi.

2022-yilning yanvar-iyun oylarida viloyat korxonalari tomonidan 5514,6 mlrd. so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo‘lib, 2021-yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan sanoat ishlab chiqarishining fizik hajm indeksi 110,4 % ni tashkil etdi.

Sirdaryo viloyatida 2022-yil yanvar-mart oylarida yuqori o'sish sur'atini ta'minlagan hududlar (TOP 3 TALIK)

Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2022-yil 1-yanvar holatiga koʻra, Respublikamizning koʻchalari 562,7 ming dona yoritish uskunalari yordamida yoritiladi. Oʻtgan yilga nisbatan ularning soni 40,6 ming dona (7,8 %)ga koʻpaygan.

 Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, Oʻzbekiston Respublikasida 2022-yil 1-yanvar holatiga turistik faoliyatni amalga oshirgan firma va tashkilotlar soni 288 tani tashkil etgan, ulardan 61,8 % Toshkent shahrida joylashgan.

2022- yilning 1-iyul holatiga, Sirdaryo viloyatida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar va tashkilotlar soni- 16 515 tani tashkil qilmoqda.

Sirdaryo viloyati bo‘yicha 2022- yilning yanvar-iyun oylarida yirik korxonalarning tovar aylanmasi 169,0 mlrd. so‘mni tashkil etdi. O‘sish sur’ati 119,7 % ga yetdi.

2022- yil yanvar-iyun oylarida Sirdaryo viloyatining tashqi savdo aylanmasida

2022- yilning yanvar - iyun oylarida Sirdaryo viloyatida ko‘rsatilgan bozor xizmatlari umumiy hajmida savdo xizmatlarining ulushi 24,1 % ni tashkil etib, bu esa 568,3 mlrd. so‘mga to‘g‘ri keldi. O‘sish sur’ati 103,5 ni tashkil etdi.