2022- yilning yanvar – noyabr oylarida Sirdaryo viloyatida ta’lim sohasidagi xizmatlar hajmi 194,2 mlrd. so‘mga yetdi yoki bozor xizmatlari umumiy hajmining 4,2 % ni tashkil etdi. O‘tgan yilning shu davriga nisbatan ushbu turdagi xizmatlarning o‘sish sur’ati 99,5 % ni tashkil etdi.