2022- yilning yanvar-oktabr oylarida Sirdaryo viloyatida, elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 3910,5 mln. so‘mni (jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining 40,8 %) ni tashkil etdi. 

Elektr, gaz, bug‘ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash sohasida yirik sanoat korxonalari tomonidan sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish

Elektroenergiya -  13520,4 mln.kVt.s

Issiqlik energiyasi - 176,2 ming gkal