2023- yilning yanvar-dekabr oylarida, Sirdaryo viloyatida qishloq xo‘jaligida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalari hajmi 775,6 mlrd. so‘mni tashkil etdi.