2024- yilning yanvar oyida Sirdaryo viloyatida ijara xizmatlari hajmi 9,5 mlrd. so'mni, 2023- yilning mos davriga nisbatan ushbu turdagi xizmatlarning o‘sish sur’ati 108,3 % ni, ko‘rsatilgan bozor xizmatlarining umumiy hajmidagi ulushi 1,8 % ni tashkil etdi.