06/03/2023

Qayd etish kerakki, savdo tarmog‘i iqtisodiy faoliyat turlari ichida yuqori salohiyatga ega bo‘lgan tarmoqlardan biri hisoblanadi.

Joriy yilning 1-fevral holatiga Sirdaryo viloyatida 2019- yilga nisbatan faoliyat ko‘rsatayotgan sanoat korxonalari sonining o‘sish sur’ati 189,2 foizni tashkil etdi. So’nggi yillarda savdo sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning o‘sish dinamikasi quyidagicha aks topdi:

2019 yilda – 2 778 ta

2020 yilda – 4 048 ta

2021 yilda – 4 819 ta

2022 yilda – 5 046 ta

2023 yilda – 5 256 ta