Title - UZ: CHAKANA TOVAR AYLANMASI
Value - UZ: 104,5 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan foizda