01/06/2023

2023- yilning yanvar-aprel oylarida aholi jon boshiga qurilish ishlari bo‘yicha quyidagi hududlarda yuqori hajmlar, xususan, Guliston shahrida – 3413,1 ming so‘m, Shirin shahrida – 2008,7 ming so‘m, Mirzaobod tumanida – 1835,0 ming so‘m, Sirdaryo tumanida – 1165,4 ming so‘m, Yangiyer shahrida – 1115,8 ming so‘m qayd etildi.