23/05/2023

Statistika agentligining maʼlumotlariga koʻra, 2023-yilning yanvar-aprel holatiga ko‘ra, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sohasida yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlar, jami yangi tashkil etilgan korxona va tashkilotlarning 1,6 foizini tashkil etib, ularning yillar kesimidagi dinamikasi quyidagicha:

2019-yilda – 488 ta

2020-yilda – 433 ta

2021-yilda – 598 ta

2022-yilda – 612 ta

2023-yilda – 485 ta