15/05/2023

2023-yilning 1-may holatiga jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 13 797 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil qilib, shundan xususiy korxonalar soni 1 376 tani tashkil qildi (ulushi 9,9 %). Xususiy korxonalar sonining eng ko‘pi quyidagi hududlarda qayd etilgan:

Guliston shahri – 472 ta

Boyovut tumani – 156 ta

Guliston tumani – 139 ta

Sirdaryo tumani – 125 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha esa xususiy korxonalar quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 584 ta

sanoat sohasida – 156 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha

xizmatlar sohasida – 146 ta

qurilish sohasida – 142 ta