15/05/2023

Sirdaryo viloyatida 2019-2023 yil yanvar- mart oylari davomida jami 3 920 ta kichik korxona va mikrofirma yangidan tashkil etildi. Yangi tashkil etilgan kichik korxona va mikrofirmalar sohalar kesimida tahlil qilinganda, eng ko‘p yangi subyektlar savdo sohasida – 1 410 (yoki 36,0 %) ta, qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi – 931 ta (yoki 23,8 %), sanoat sohasida – 661 ta (yoki 16,9 %), xizmatlar sohasida – 636 ta (yoki 16,2 %) va qurilish sohasida – 282 ta ( yoki 7,2 %) tashkil etilgan.