23/03/2023

2023-yil 1-mart holatiga  jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 13 544 tani tashkil etib, ular 2019- yilning mos davriga nisbatan 2 708 taga oshib, o‘sish sur’ati 124,9 foizni tashkil etdi.

Faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni yillar kesimida quyidagi ko‘rinishni hosil qildi:

2019 yil – 10 836 ta

2020 yil – 13 768 ta

2021 yil – 15 624 ta

2022 yil – 16 154 ta

2023 yil – 13 544 ta