16/03/2023

2023- yilning yanvar oyida transport xizmatlarining yuqori o‘sishiga Shirin shahar (102,5 %), Boyovut (103,0 %), Oqoltin (102,4 %) tumanlarga to‘g‘ri keldi.

Ushbu sohadagi xizmatlar hajmining biroz o‘sish sur’ati Sardoba (101,5 %) tumanida qayd etildi.

Transport xizmatlarining ko‘rsatilgan eng yuqori ulush ko‘rsatkichlari Guliston (24,0 %) va Yangiyer (16,0 %) shaharlarda, Sirdaryo (20,4 %) tumaniga to‘g‘ri keldi.

Eng past ulush ko‘rsatkichi Shirin shahrida qayd etildi (1,6 %).