16/03/2023

Sirdaryo viloyatida tuman va shaharlar kesimida 2023- yil yanvar oyida hududda bajarilgan qurilish ishlari hajmi bo‘yicha birinchi o‘rinni:

Guliston shahri- 64,8 mlrd. so‘m (yoki, viloyatda jami bajarilgan qurilish ishlari hajmidagi ulushi
41,4 %), undan keyin mos ravishda:

Mirzaobod tumani- 26,3 mlrd. so‘m (yoki 16,8 %),

Sirdaryo tumani- 15,7 mlrd. so‘m (yoki 10,1 %),

Xovos tumani– 9,3 mlrd so‘m (yoki 5,9 %),

Yangiyer shahri– 8,3 mlrd. so‘m (yoki 5,3 %) dan qurilish ishlari bajarilganligi qayd etildi.