15/03/2023

2023- yilning yanvar oyida aholi jon boshiga qurilish ishlari bo‘yicha quyidagi hududlarda yuqori hajmlar, xususan,

Guliston shahrida – 670,7 ming so‘m,

Shirin shahrida – 366,3 ming so‘m,

Mirzaobod tumanida – 339,4 ming so‘m,

Yangiyer shahrida – 180,8 ming so‘m,

Sirdaryo tumanida – 117,9 ming so‘m qayd etildi.