14/03/2023

Statistika agentligi maʼlumotlariga koʻra, 2023-yilning 1-mart holatiga ko‘ra, respublikamizda xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning soni 13 161 tani, shundan qo‘shma korxonalar 5 247 ta va xorijiy korxonalar 7 914 tani tashkil etgan bo‘lib, ularning sohalar bo‘yicha soni quyidagi ko‘rinishda aks etdi:

Savdo sohasida – 4 108 ta

Sanoat sohasida – 3 508 ta

Qurilish sohasida – 991 ta

Axborot va aloqa sohasida – 727 ta

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 551 ta

Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 504 ta

Tashish va saqlash sohasida – 410 ta

Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmat ko‘rsatish sohasida – 184 ta

Boshqa sohalarda – 2 178 ta