11/03/2023

2023-yilning 1-mart holatiga jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 13 544 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil qilib, shundan xususiy korxonalar soni 1 425 tani tashkil qildi (ulushi 10,5 %).

Xususiy korxonalar sonining eng ko‘pi quyidagi hududlarda qayd etilgan:

Guliston shahri – 468 ta

Boyovut tumani – 182 ta

Sirdaryo tumani – 148 ta

Guliston tumani – 139 ta

 Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha esa xususiy korxonalar quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 614 ta

sanoat sohasida – 168 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 149 ta

qurilish sohasida – 136 ta