10/03/2023

Statistika agentligi maʼlumotlariga koʻra, 2023- yilning yanvar-fevral oyida jami 14 677 ta yangi korxonalar (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil etilib, ular iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 5 512 ta

sanoat sohasida – 2 262 ta

qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 1 797 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 896 ta

qurilish sohasida – 849 ta

tashish va saqlash sohasida – 703 ta

axborot va aloqa sohasida – 504 ta

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 238 ta

boshqa sohalarda – 1 916 ta