06/03/2023

Statistika agentligi maʼlumotlariga koʻra, 2022- yilning yanvar-dekabrida  kichik tadbirkorlik subyektlarining qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lari hajmi 347, 2 trln. so‘mni tashkil etdi. So‘nggi 6 yill ma’lumotlariga ko‘ra kichik tadbirkorlik subyektlarining qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi mahsulot (xizmat)lari  hajmining o‘sish ijobiy dinamikasini kuzatamiz. 2022- yilda bu ko‘rsatkich 2017 – yilga nisbatan 2,3 martaga ko‘payganligini ko‘rishimiz mumkin.