17/02/2023

2023-yilning 1-fevral holatiga jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 16 686 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil qilib, shundan xususiy korxonalar soni 2 362 tani tashkil qildi (ulushi 14,1 %).

Xususiy korxonalar sonining eng ko‘pi quyidagi hududlarda qayd etilgan:

Guliston shahri – 939 ta

Guliston tumani – 247 ta

Sirdaryo tumani – 214 ta

Boyovut tumani – 208 ta

 

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha esa xususiy korxonalar quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 977 ta

sanoat sohasida – 295 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 246 ta

qurilish sohasida – 241 ta