06/02/2023

Tuman va shaharlar kesimida 2022- yil yanvar-dekabr oylarida hududda bajarilgan qurilish ishlari hajmi bo‘yicha birinchi o‘rinni Guliston shahri - 853,4 mlrd. so‘m (yoki, viloyatda jami bajarilgan qurilish ishlari hajmidagi ulushi 25,9 %), undan keyin mos ravishda Mirzaobod tumani - 784,8 mlrd. so‘m (yoki 23,9 %), Sirdaryo tumani - 515,8 mlrd. so‘m (yoki 15,7 %), Yangiyer shahri – 215,2 mlrd so‘m (yoki 6,5 %), Shirin shahri – 214,3 mlrd so‘m (yoki 6,5 %) dan qurilish ishlari bajarilganligi qayd etildi.