07/01/2023

Sirdaryo viloyatida 2022- yil 1- dekabr holatiga ko‘ra, qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi korxonalari va tashkilotlari soni 2537 tani tashkil etib, o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 21,0 % ga oshdi.Shu jumladan: Dehqonchilik, ovchilik va bu sohalarda xizmat ko'rsatish tashkilotlari 2292 tani va jamiga nisbatan 90,3 % ulushni, Baliqchilik xo'jaligi tashkilotlari 236 tani va jamiga nisbatan 9,3 % ulushni, O'rmon  xo'jaligi tashkilotlari 9 tani va jamiga nisbatan 0,4 % ulushni tashkil etmoqda.