09/11/2022

Davlat statistika qoʻmitasi maʼlumotlariga koʻra, mamlakatimizda 2022- yilning 1- oktabr holatiga, tashish va saqlash xizmatlari sohasida faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 20 010 ta, jami korxona va tashkilotlar ulushining 3,5 foizini (577 994 ta) tashkil etdi. Shunda ularning so’nggi besh yildagi o‘sish dinamikasi quyidagi ko‘rinishda aks topdi:

2018- yilda – 12 994 ta

2019- yilda – 15 157 ta

2020- yilda – 16 776 ta

2021- yilda – 18 723 ta

2022- yilda – 20 010 ta