16/09/2022

2022- yilning yanvar-iyul oylarida Sirdaryo viloyatida, suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni yig‘ish va utilizatsiya qilish korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 35,7 mlrd. so‘mni (jami ishlab chiqarilgan sanoat mahsulotlari hajmining 0,6 % ni) tashkil etdi.

Suvga ishlov berish va suv quvurlari bo‘yicha taqsimlash bo‘yicha xizmatlar - 21029,2
mln.so‘m
Oqova suvlarni yo‘qotish, transportirovka qilish va ishlov berish bo‘yicha xizmatlar- 5249,1 mln.so‘m
Shahar ho‘jaligining qayta foydalanishga yaroqsiz xavfsiz chiqindilarini yig‘ish bo‘yicha xizmatlar- 9050,2 mln.so‘m