14/06/2024

2024- yilning 1- may holatiga ko‘ra, Sirdaryo viloyatida chet el investitsiyalari ishtirokidagi faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarning soni 213 tani, shundan qo‘shma korxonalar 92 ta va xorijiy korxonalar 121 tani tashkil etgan bo‘lib, ularning sohalar bo‘yicha soni quyidagi ko‘rinishda aks etdi:

Sanoat sohasida – 98 ta

Savdo sohasida – 44 ta

Qishloq, o‘rmon va baliqchilik xo‘jaligi sohasida – 33 ta

Qurilish sohasida – 8 ta

Axborot va aloqa sohasida – 10 ta

Tashish va saqlash sohasida – 4 ta

Yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 1 ta

Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish sohasida – 2 ta

Boshqa sohalarda – 13 ta