14/06/2024

Sirdaryo viloyatida 2024- yil yanvar-aprel oylarida import tarkibida mashinalar va transport asbob-uskunalari hajmi 28,6 mln. AQSH. dollarini tashkil etib, 2023- yilning mos davriga nisbatan 8,5 %) ga ko‘paydi va importning umumiy hajmidagi ulushi 24,8 % ni tashkil qildi.

Ushbu tovarlarni Sirdaryo viloyatiga yetkazib berishning asosiy qismi:

XXR — 16,6 mln. AQSH. dollari (58,2 %)

Hindiston— 3,8 mln. AQSH. dollari (13,1 %)

Ukraina — 2,0 mln. AQSH. dollari (7,0 %) kabi davlatlarga toʻgʻri keldi.