09/04/2024

2024- yilning yanvar-fevral oylarida Sirdaryo viloyatida bajarilgan qurilish ishlarining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha taqsimlanishi quyidagicha:

- binolar va inshootlar qurish yo‘nalishi 45,1 % ulushni tashkil etib, 2023- yilga nisbatan 82,8 % ni tashkil etdi;

- fuqarolik obyektlarini qurish yo‘nalishi 53,0 % ulushni tashkil etib, 2023- yilga nisbatan 2,9 m. ni tashkil etdi;

- ixtisoslashtirilgan qurilish ishlari yo‘nalishi 1,9 % ulushni va 2023- yilga nisbatan 36,2 % ni tashkil etdi.