18/09/2023

2023-yilning 1-sentabr holatiga jami faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar soni 13 339 tani (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) tashkil qilib, shundan xususiy korxonalar soni 1 308 tani tashkil qildi (ulushi 9,8 %). Xususiy korxonalar sonining eng ko‘pi quyidagi hududlarda qayd etilgan:

Guliston shahri – 438 ta

Boyovut tumani – 159 ta

Guliston tumani – 141 ta

Sirdaryo tumani – 119 ta

Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha esa xususiy korxonalar quyidagicha taqsimlangan:

savdo sohasida – 553 ta

sanoat sohasida – 149 ta

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar sohasida – 149 ta

qurilish sohasida – 136 ta