18/09/2023

Sirdaryo viloyatida 2023- yilning yanvar-iyul oylarida ishlab chiqaradigan sanoat korxonalari tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar jami sanoat mahsulotlarining 57,4 % ni tashkil etdi.

O‘tgan yilning mos davri bilan solishtirganda ishlab chiqaradigan sanoat tarkibida yuqori texnologiyali tarmoqning ulushi 5,0 % ni (2022- yilning yanvar-iyul oylarida – 5,2 %), o‘rta-yuqori texnologiyali – 3,1 % (3,6 %), o‘rta-quyi texnologiyali – 20,7 % (17,0%) va quyi texnologiyalisi – 71,3 % (74,2 %) ni tashkil etdi.