Title - UZ: XIZMATLAR
Value - UZ: 108,2 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan foizda