Title - UZ: YUK AYLANMASI
Value - UZ: 101,7 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan foizda