Title - UZ: ASOSIY KAPITALGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR
Value - UZ: 97,1 %
Icon: Down
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan foizda