Title - UZ: QISHLOQ O`RMON VA BALIQ XO`JALIGI
Value - UZ: 105,4 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan foizda