Title - UZ: YALPI Hududiy MAHSULOT
Value - UZ: 104,9 %
Icon: Up
Description - UZ: 2022- yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan foizda